3 + Eğitim Grupları

 

İngilizce ya da Türkçe tercihli eğitim seçeneği
 

İki dilde Eğitim veren 3+ Yaş Gruplarında

  * Tam gün veya yarım gün seçenekler mevcut

Çocukların zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel dört yönlü gelişimlerini destekleyen eğitim programı, bu yaş gruplarında drama, müzik ve beden perküsyonu, bilgisayar gibi renklendirici etkinliklerle ve aşçılık, karate, ekim/dikim, top oyunları, ritmik jimnastik gibi değişik kulüplerle desteklenmektedir.

Ayrıca Türkçe eğitim veren sınıflarımızda çocuklarmızla ingilizce olarak işlenen bir süreçte bulunmaktadır.

3+ Yaş Grubunda programa entegre edilen özellikle

  * Planlama - hatırlama
  * Sorumlu çocuk uygulamaları
  * Zaman planlaması
  * Hedef oluşturma
  * Örnek olma
  * Sorumluluk bilinci
  * Liderlik

gibi yetilerin temellerinin atılmasına olanak verir.